Skip to Content

Vēdiskā izglītība

Ko varam mācīties no senatnes. Bieži vien jaunais ir labi aizmirsts vecais. Par izglītības jautājumu risināšanu senajā Indijā - tur varam atrast arī radošākas, veseluma uztveri veicinošākas, humānākas un racionālākas pieejas mācībām.

Jaunākie raksti šajā sadaļā:

4.daļa: Par patiesu mācīšanos

Raksta autors: 
Gunta Ošeniece
         Vēdas, tāpat kā citi svētie raksti, tiek uzskatītas par mūžības atklāsmi. Tās cilvēku iedvesmo augstākai dzīvei, palīdz kļūt labākiem un cēlākiem. Jau pats fakts, ka šīs senās zināšanas ir neskartas izlauzušās cauri tūkstošgadu vēstures tumšākajām dzīlēm un pretrunīgu uzskatu nežēlastīgām cīņām cilvēku starpā, dod tām iespēju šodien kļūt par apskaidrības kanālu un gudrības pamatu, uz kura celt jaunu ideālismu.

3.daļa: Ieskats vēdiskās izglītības filozofijā

Raksta autors: 
Gunta Ošeniece
Iepazīšanās ar dažādu seno kultūras tautu izglītības filozofiju, to pedagoģiskajiem principiem un metodēm var izrādīties noderīga ne tikai, lai salīdzinātu to ar mūsu modernās rietumu izglītības sistēmas sasniegumiem vai priekšrocībām, bet arī lai apzinātos un izprastu būtiskus mūsdienu izglītības trūkumus. Iepazīšanās ar tūkstošiem gadu senu civilizāciju – ķīniešu, indiešu, acteku vai maiju - pedagoģisko domu var palīdzēt mums no cita skatu punkta izvērtēt šodienas modernās skolas negatīvo pavadoņu – neapmierinātības, atsvešinātības, agresijas - cēloņus un ļautu mums veidot labāku izglītības kultūru nākotnē.

2.daļa: Vērtības skolā jeb skolas vērtība

Raksta autors: 
Gunta Ošeniece
 Ko darīt skolai? Ja reliģiskās organizācijas ir zaudējušas svarīgumu, ja valsts politika zināšanu trūkuma un zaudētās neatkarības dēļ nespēj atrisināt problēmas, ja ekonomika redz cilvēkā tikai patērētāju, tad paliek vēl tikai skolotāju neizmērojamās iespējas mainīt sabiedriskos procesus.

1.daļa: Kas valda pār prātiem?

Raksta autors: 
Gunta Ošeniece
  
Nu jau arvien vairāk cilvēku sāk šaubīties par to, vai zināšanu apguves un audzināšanas veids, kādu šobrīd piedāvā formālās masu skolas, atbilst tam, kāds būtu nepieciešams gudras, nobriedušas un apmierinātas personības un harmoniskas sabiedrības un miera pilnas pasaules veidošanai?