Skip to Content

Pamati

Senie, esošie un topošie izglītības pamati

Pamati - apkopojošais raksts, kas šeit būs, vēl tikai top... Pagaidām vari iepazīties ar  primsdzimšanas, Montesori un Ščetiņina sākuma rakstiem (izvēlnē kreisajā malā). Sekos papildinājumi, labojumi un apakštemati šiem jau esošajiem tematiem, kā arī jauni. Pie šīm un citām tēmām strādā brīvprātīgas darba grupiņas un arī Tu vari būt starp viņiem, ja Tev ir kas visiem pasakāms.

Jaunākie ieraksti šajā sadaļā:

Temps

6. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) -temps, kādā bērns strādā ar materiālu, katram ir atšķirīgs un tāpēc arī ļoti lēnu bērnu nedrīkst steidzināt, jāatļauj materiāls izpētīt, aptaustīt, izjust. Protams, no pedagoga tas prasa pacietību – neiejaukties bērna darbībā....
Lasīt tālāk...

Izvēles brīvība

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) bērni paši nosaka, kādus uzdevumus izpildīs, to nenosaka pedagogs. Bērns iekšēji vadās pēc saviem sensitīvajiem periodiem un jūt, ar ko viņš vēlētos nodarboties šodien, to arī izvēlas un tas bērnam arī sagādā prieku. Marija Montesori sauc to pa izvēles brīvību.
Lasīt tālāk...

Dažādu vecumu bērni kopā

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) dažādu vecumu bērnu apvienošanu vienā grupiņā Montesori izskaidro ar to, ka bērni šādā veidā veicina savu attīstību – mazākie vēro lielāko darbošanos un cenšas tiem līdzināties, savukārt lielākie iemācās nepieciešamības gadījumā palīdzēt mazākajiem.
Lasīt tālāk...

Atkārtošana

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) Marija Montesori novēroja bērnu īpašību, ka tie, atšķirībā no pieaugušajiem, kādu lietu, ko ir iemācījušies darīt, vēlas ar prieku to atkārtot neskaitāmas reizes. Montesori pedagogs ir pacietīgs un atļauj bērnam atkārtot vienu vingrinājumu kaut vai visu nodarbības laiku, ja bērns tā vēlas.
Lasīt tālāk...

Bērna sensitīvie attīstības periodi

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) bērna sensitīvie attīstības periodi- ir izpētīts, ka bērna attīstība notiek nevis vienmērīgā plūdumā, bet zināmā mērā lēcienveidīgi, pie kam bērnam konkrētā laikā parādās sensitivitāte (pastiprināts jūtīgums) uz konkrētām lietā, darbībām, kas pēc noteikta īsāka vai garāka laika dziest. Pirmsskolas vecuma to izteikti var novērot, piemēram, kad bērns sāk pastiprināti interesēties par skaitļiem un skaitīšanu, citā periodā – par burtiem, to lasīšanu un rakstīšanu. Uzmanīgi vērojot bērnu, šādus periodus var ieraudzīt attiecībā uz dažādām ietām – piemēram, apmēram 2 gadu vecumā bērns pēkšņi grib visas lietas likt savās vietās (novieto kurpītes blakus vienu otrai). Ja šo periodu izmanto un palīdz bērnam izkopt prasmes, kas ar to saistās, tā veicina bērna attīstību. Sensitīvā perioda laikā bērns apgūst konkrētās lietas daudz ātrāk un vieglāk, nekā pārējā laikā. Piemēram, ja palīdzam un dodam iespēju bērnam darboties ar burtiem un mācīties tos lasīšanas sensitīvā perioda laikā, tad bērns lasīšanu un rakstīšanu apgūst daudz ātrāk, nekā tad, ja liekam bērnam to darīt mūsu pašu izvelētā laikā. Katram bēŗnam sensitīvie periodi vienādi ir tikai apmēram vienā vecuma grupā, bet nesakrīt pēc laika, tāpēc jo svarīga un nozīmīga ir Montesori metodes iespēja bērnam pašām izvēlēties savas darbošanās tēmu!  
Lasīt tālāk...

Montesori pedagogs

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) apmācīts pedagogs – cilvēks, kurš pārzin Montesori materiālu, ar kuru bērns strādās, kurš būs pacietīgs un uzmanīgs, ļaujot bērnam darboties savā tempā, atkārtot darbību tik reižu, cik bērns to vēlēsies (atšķirība no pieaugušajiem, bērni mēdz atkārtot tikko iemācīto darbību neskaitāmas reizes un aizvien priecāties par to...). Pedagogs nedrīkst pārtraukt bērnu, traucēt ar sarunu, aizrādīt par kļūdām.
Lasīt tālāk...

Sagatavota vide Montesori metodē

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) sagatavota vide – tā ir vide, kura bērns var maksimāli netraucēti darboties, kur valda kārtība katrai lietai (bērnam saprotama), kur bez mācību materiāla atrodas galdiņš, krēsliņš, sarullēts paklājiņš, kuru pēc vajadzības var izmantot. Protams, telpai ir jābūt gaišai un mājīgai, tur jāvalda atmosfērai, kas aicina darboties! Vide, kurā bērns atrodas ir ļoti svarīga bērna attīstībai. Gaišas, mājīgas telpas, siltums, iespēja rotaļāties uz grīdas, sēdēt pie galdiņa....sakārtotība (katrai lietai sava vieta)....Telpa nedrīkstētu būt piebāzta ar bērnam nevajadzīgām lietām, salauztām, sabojātām rotaļlietām utt. Lietiņām, kas domātas bērna rotaļā, jābūt viegli aizsniedzamām, pārskatāmām un tikpat viegli noliekamām vietā, lai bērns pats varētu paņemt un nolikt, kas nepieciešams.
Lasīt tālāk...

Montesori didaktiskais materiāls

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) Montesori mācību – didaktiskais(attīstošais materiāls) – tas ir materiāls, kas sakārtos kabinetā vai citās telpās bērnam pieejamā augstumā, ērti paņemams. Marija Montesori pievērsa loti lielu uzmanību šī materiāla izstrādei, pētīšanai, sagatavošanai. Te nekas nav lieks un nav paņemts tāpat vien. Katra lieta atbilst savai funkcijai pēc lieluma un pat pēc krāsas. Materiālam ir jābūt kvalitatīvam, košam, tādam, lai to gribētos ņemt rokās un ar to darboties. Materiāls ir dārgs, to gatavo speciālās rūpnīcās, taču daļu no tā, īpaši praktiskās dzīves iemaņām paredzēto, pedagogi var izgatavot un pielāgot paši. Nedrīkst dot bērniem sabojātas vai pilnībā nenokomplektētas lietas.
Lasīt tālāk...

Monesori metodes vecumgrupas

3. Marts, 2010
(šis rakstiņš ir paskaidrojošs papildinājums rakstam Montesori pedagoģija) no 2-2,5 gadiem un tālāk ietiecoties skolas vecumā – tādam periodam ir izstrādāta šī metode. Tā ir sadalīta nosacīti vecuma grupās un nosacīti pēc sarežģītības pakāpes – pāreja ir plūstoša un nemanāma. Divi viena vecuma bērni atšķirsies vienmēr pēc tām prasmēm, kuras tie jau ir apguvuši, tāpēc šeit katrs var izvēlēties sev atbilstošu darbošanos. Grupveida nodarbībās Montesori paredz dažāda vecuma bērnu darbošanos kopā, uzskatot to par attīstību veicinošu faktoru – mazākie bērni cenšas uz to, ko prot lielākie, lielākie mācās palīdzēt mazākajiem... Savukārt tika izpētīts arī vecuma posms līdz 2 gadiņiem, jau no piedzimšanas brīža (un arī pirms tam) Marija Montesori māca  attiekties pret bērnu kā pret personību, ievērot viņa vēlmes pēc nepārtrauktas attīstības un veicināt to, vērojot bērnu – arī agrākā vecumā darbojas likums, ka bērns pasaka priekšā vecākiem, kas viņa attīstībai vajadzīgs, tikai jāprot to saskatīt!
Lasīt tālāk...

Latvijas domātāji - pamatraksts

18. Februāris, 2010
Izrādās, ka izglītības sistēmas un sabiedrības harmoniskuma atttīstības problēmas, kas ir aktualizējušās šobrīd, tādas ir bijušas jau pirms desmitiem gadu. To apliecina dažādu cilvēku pūliņi paust un īstenot idejas, kas atšķiras no sistēmas noteiktā virziena. Sastingušas domāšanas un novecojušu priekšstatu nospiedošo, bremzējošo un pat graujošo ietekmi uz cilvēka brīvu, radošu izaugsmi sajutuši un uzrādījuši arī  Latvijas domātāji. Vienlaikus viņi atklāj arī cilvēka cienīgus ceļus, kā pārkāpt un mainīt ārējus un iekšējus ierobežojumus, lai izslietos savas Dzīves apzinātā un apzinīgā pieredzē.
1 komentāri | Lasīt tālāk...