Skip to Content

Rekomendācijas Latvijas izglītības sistēmas pārveidošanai: 21. gadsimta izglītība Latvijā

Pēc Ivara Godmaņa lūguma, 2007. gadā jauniešu darba grupa Andra Čekstera vadībā izveidoja rekomendācijas Latvijas izglītības sistēmas pārveidošanai atbilstoši laikmeta prasībām: "Kāpēc? Kāda? Kā?  21. gadsimta izglītība Latvijā". Iesūtīja Mārcis Rubenis.

Apskatīt dokumentu pilnā apmērā... (MS Word dokuments, izmērs 4.5 MB)

Pateicība

Kā jauniešu darba grupas vadītājs, kura izstrādāja rekomendācijas Latvijas izglītības sistēmas pārveidošanai atbilstoši laikmeta prasībām, vēlos pateikties personīgi, Anetei Veidemanei, Edītei Komarovskai, Laurai Hincenbergai, Lienai Amoliņai, Zanei Leikumai, Gatim Narvaišam, Jānim Dirveikam, Laurim Krolim, Mārcim Rubenim-Sakalovskim un Rihardam Plotkam par savu iespēju robežās ieguldīto darbu un tā kvalitāti!

Darba grupa tika izveidota, lai pēc Ministru Prezidenta Ivara Godmaņa lūguma izstrādātu dokumentā lasāmās rekomendācijas. Darba grupa uzsāka savu darbu, apzinoties, ka tai nebūs finansējuma un, ka darbs ir jāpaveic pa vasaru, tādējādi katrs bija gatavs ziedot savu brīvo laiku kopīgā mērķa labā, bez jebkādas atlīdzības, par ko īpašs paldies!

Kā dažreiz dzīvē gadās, jau pēc darba uzsākšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) sadarbībā ar VA/S „Hipotēku un zemes banku” tomēr atrada iespēju finansiāli atbalstīt darba grupas darbu, tādējādi ievērojami atvieglojot darba grupas izvirzīto mērķu sasniegšanu. Īpašs paldies par to tāpēc, ka atbalsts tika sniegts, pat apzinoties, ka darbs arī bez tā tiktu izdarīts!

Paldies arī RAPLM par līdz šim vēl nepiedzīvoto sadarbību starp NVO un valsts iestādēm, kuras laikā darba grupas darbs netika nekādā veidā kontrolēts, pārbaudīts vai virzīts. Tieši šāda veida savstarpējai uzticībai un abpusējai atbildībai ir jākļūst par vienu no pamatiem valsts pārvaldes darbībā nākotnē, lai radošie cilvēki, kurus attīstīs izglītības sistēma, paliktu Latvijā un varētu maksimāli efektīvi izmantot savas zināšanas un spējas, ceļot mūsu valsts kopējo labklājību!

Cerībā uz paveiktā darba ietekmi,

Andris Čeksters,
darba grupas vadītājs

Komentāri

Vai šo izstrādāto

Vai šo izstrādāto rekomendāciju īstenošana ir kaut kādā veidā uzsāktā? Vai tās ņēma vērā vai vismaz reaģēja Godmanis (kopumā - valdība), ja rakstīta pēc viņa pasūījuma? Vismaz publiski nekur par to nav dzirdēts. Domāju, ka nevienmēr ārzemju pieredze ir tā labākā. Izglītības sistēmā notiek nepārtrauktas reformas, balstoties uz to. Bet kvalitātes nav. Motivācijas un interese mācīties bērniem nav. Mēs kā pieredzi pārņemam to, kas pie viņiem jau tiek uzskatīts kā pārbaudīts un nederīgs. Bet metožu autori to piedāvā jaunajām eiropas valstīm, lai ieviešot varētu gūt peļņu.

Paldies

 Liels paldies par rakstu!

miera mīlestībā un mīlestības mierā

jauns laikmets prasa citu izglītību

Interesanti, ka pati šo rakstu izlasīju pirms nepilnas nedēļas, gan steigā, taču vērtēju kā ĻOTI BŪTISKU pārmaiņām izglītībā,  informēju arī domubiedrus savā skolā (un noteikti atgriezīšos pie tā vēlreiz), bet mani uztrauc, kur palikusi 2008.gadā solītā lapa www.radosaizglitiba.lv, tātad  iesāktais darbs valstiskā līmenī netiek atbalstīts? :(
Saistīta un tikpat interesanta ir Andra Čekstera uzstāšanās http://www.youtube.com/watch?v=rxTFHzD435g foruma "Idejas un Iespējas 2009"ietvaros.
Bet pirmsākums manai interesei par tēmu un tulkotāja vārdu bija iepazīšanās ar e-grāmatu pagājušā gada rudenī pēc informācijas Izglītībā un kultūrā http://macibuapversums.com/, par to ieliku ziņu Smilšukastē, cerēju, ka kolēģi dalīsies iespaidos, diemžēl komentāru nav.. (varbūt ne tajā vietā ievietota ;). Atkārtošu īso tulkotāja anotāciju:

Grāmatā autori apraksta to kādas ekonomiskās, tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas norisinās pasaulē un kā tās maina skolas un to, kas tajās notiek.
Ar vārdu “apvērsums” grāmatas nosaukumā ir domātas nevis kādas pilnīgi jaunas mācību metodes vai atziņas, bet gan tas, ka efektīvs mācību process ir ievērojami citādāks nekā ierastais mācību process skolās. Grāmatas mērķis ir apkopot visu jaunāko un labāko, kas ir pasaulē, nevis nākt klajā ar pilnīgi jauniem revolucionāriem ieteikumiem.
Grāmatas mērķauditorija varētu būt ļoti plaša- topošie un jaunie vecāki, skolēni, skolotāji, vecāki un ikviens, kurš vēlas paaugstināt savu mācību efektivitāti, atgūt mācīšanās prieku, atklāt un  pilnveidot savus talantus. Grāmatā ir ļoti daudz atsauču un norāžu uz interneta vietnēm, kur meklēt zināšanas.  Latvijas skolām atrodoties lielu pārmaiņu procesā, tām vērtīgi būtu iepazīties arī ar to, kā notiek mācības dažās no pasaules labākajām skolām- nauda tajās ne tuvu nav galvenais panākumu cēlonis.

Cik zinu, informācija par šo grāmatu izskanējusi Tukuma novada metodisko apvienību sanāksmē, varbūt kāds tukumnieks grib izteikties? :)