Skip to Content

Alternatīvās mācību iestādes Latvijā

Esam ievietojuši  Latvijas alternatīvo izglītības iestāžu sarakstu, kam par pamatu ņemts  Intas Grīnbergas apkopotais materiāls 2008. gadā . Turpināsim to papildināt un precizēt. Ļoti priecāsimies par jūsu iesūtītiem labojumiem, papildus informāciju - sevišķi no pašu skolu puses!

Šai sadaļā ievietosim informāciju arī par vispārizglītojošām skolām un mācību iestādēm, kuras attīsta savos ietvaros inovatīvas apmācības sistēmas un mācību metodes, pielieto vecāku un skolnieku līdzdarbību mācību procesa organizēšanā, vai arī kā citādi vēlas padalīties savā pieredzē.

 

Eksperimentālās skolas
           Eksperimentālā kristīgā vidusskola „Staburadze”          
Alternatīvās skolas
           Jūrmalas alternatīvā skola
           Kuldīgas pilsētas Alternatīvā sākumskola
Valdorfa skolas
           Ādažu Brīvā Valdorfa skola
           Rīgas Valdorfa skola
           Mārupītes Valdorfa bērnudārzs
           Siguldas Valdorfa bērnudārzs
Tautskolas
           Drustu Tautskola „99 balti zirgi”- Tautskola piedāvā alternatīvu  variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālās apmācību metodes.
           Sokrata tautskola    www.sokratatautskola.lv
           Radošās pedagoģijas tautskola
           Rites Tautskola
           Lizuma Tautskola
           Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola
Ekoskolas

           Latvijas Ekoskolu saraksts
           Vairāk informācijas par VAK (Vides aizsardzības kluba) projektiem, zaļās izglītības programmām pieaugušajiem un bērniem - Skatīt šeit...

 Vispārizglītojošas skolas ar alternatīvām mācību pieejām
           Liepas pamatskola - skolā izstrādāta humānās pedagoģijas koncepcija, darbā  tiek izmantotas humānās pedagoģijas metodes un aktīva vecāku un skolnieku līdzdarbība mācību procesa organizēšanā.

Alternatīvas pirmsskolas izglītības iestādes, bērnudārzi
           
Montesori izglītība - iestādes, kas piedāvā Montesori nodarbības bērniem.

Citas alternatīvās izglītības iestādes

           Rīgas Tālmācības vidusskola - pirmā tālmācības vidusskola Latvijā.
           Virtuālā skola - iemācies, atkārto vai nostiprini savas zināšanas jebkurā mācību priekšmetā caur internetu. 
            Kristiāna Dāvida pamatskola - kristīga privāta pamatskola ar licenzētu pamatizglītības programmu           
            Personības pilnveidošanas centrs - centra galvenie darba virzieni ir NLP (neiro-lingvistiskās programmēšanas) praktiķu un meistaru apmācība, dažādu tematiku pašpilnveides kursu un semināru vadīšana.