Skip to Content

Grāmatas

Šajā sadaļā ievietosim jūsu norādes uz grāmatām par izglītības, apmācības, mācīšanās, attīstības un tml. tēmām, kuras iesakāt izlasīt citiem. Vēlams būtu pievienot arī komentāru, anotāciju, konspektu vai tulkojumu, kā arī ziņas par to, kur šāda grāmata uzieta, atrodama internetā vai citur.

Piebilde par grāmatu formātiem: Grāmatas var būt ievietotas dažādos formātos. Attiecīgais formāts nosaka, ar kādām programmām šī grāmata būs atverama. Centīsimies katru grāmatu piedāvāt vairākos formātos, lai Jums būtu iespēja izvēlēties, kādā veidā to apskatīt, kā arī ievietot norādes, kur lejuplādēt nepieciešamās programmas. Vairāk info par formātiem...