Skip to Content

BalTransition – veselīga dzīvesveida veicināšana Baltijas jūras reģionā

Raksta autors: 
Artūrs Polis

Var uzskatīt, ka Baltijas jūras reģiona ekociemati, pārmaiņu pilsētas un pat valsts institūcijas ir sākušas sadarboties, lai kopīgi izstrādātu un īstenotu projektus, kas veicinās veselīgu / ilgtspējīgu dzīvesveidu, jo šī gada aprīlī Igaunijā veiksmīgi norisinājusies konference, kas pulcēja vairākus desmitus aktīvistu no daudzām valstīm, ļaujot tiem savstarpēji sapazīties un diskutēt par starptautisku projektu iecerēm.

 2009. gada novembrī ir izstrādāta pirmā ES makro reģionālā stratēģija Baltijas jūras reģionam, kurai jāveicina iedzīvotāju labklājība un veselība, radot plaukstošu „veselības reģionu”. Tās ietvaros apzināts, ka reģiona veselība balstās uz cilvēkresursiem un veselīgas sabiedrības. Papildus idejai radīt pieejamu un pievilcīgu reģionu Baltijas jūras stratēģijā teikts, ka „būtiskas ir arī cilvēku savstarpējās attiecības, kuras var spēcināt darbojoties izglītības, tūrisma un veselības jomās”. Ekociemati, kas ir potenciāli spēcīgākie šajā jomā un kas praktizē veselīgāku dzīvesveidu, pagaidām nesadarbojas starpvalstu līmenī Baltijas jūras reģionā. Tiem ir bijusi vāja saskarsme savā starpā un nav nekādas pieredzes sadarbībai ES finansētos starptautiskos projektos. Tāpēc šiem dalībniekiem jāpilnveido savas spējas izglītot sabiedrību un darboties kā „dzīvo un mācies” laboratorijām. Tāpēc viens no šī projekta mērķiem ir veicināt Baltijas jūras reģiona ekociematu un līdzīgu organizāciju aktīvu līdzdalību veselīga dzīvesveida veicināšanā.

Konferencē bija pārstāvētas visdažādākās organizācijas – gan nevalstiskās (ekociemati, permakultūras asociācijas), gan valsts institūcijas (piemēram, Lietuvas agrārās ekonomikas institūts) – kopā 70 pārstāvji no 40 organizācijām. Latviju konferencē pārstāvēja 9 dalībnieki, tai skaitā pārstāvji no ekociemata Dziesmas un Ikšķiles pārmaiņu pilsētas iniciatīvas. Neskatoties uz dažādajām struktūrām un darbības jomām, visas iesaistītās puses vienoja tiekšanās uz ilgtspējīgāku nākotni.

Konferenci, kas no 23. līdz 25. aprīlim norisinājās Raudsillas ekotūrisma kompleksā, organizēja Zviedrijas nevalstiskā organizācija Holma Folk High School sadarbībā ar 8 citām zviedru NVO, GEN (Global Ecovillage Network) un Baltic Sea GEN.

Lai sekmīgāk organizētu diskusijas, katram dalībniekam vajadzēja izvēlēties vienu no trim darba grupām:

  • Pārtikas jautājumu darba grupa – dārzkopība, vietējo sezonālo augu audzēšana, diētas patēriņa tendences, ēdiena apstrāde un gatavošana, tīrs ūdens, ķīmiskā atkarība utt.

  • Fizisko aktivitāšu darba grupa – kustības, dejas un dziesmas, sports, fizisks darbs, brīvā laika aktivitātes, pārgājieni dabā, joga, miegs un atpūta utt.

  • Emocionālās labsajūtas un garīgās veselības darba grupa – pašpārliecība, garīgums, meditācija, radošums, kopiena, identitāte, smiekli, mūzika, prātīgums, iekšējais miers un harmonija, svētki un tradīcijas utt.

Trīs dienu laikā pārtikas jautājumu grupa nonāca pie vairākām potenciālām starptautisko projektu idejām, kā, piemēram, veidot reti sastopamo / seno pārtikas augu sēklu banku, kas ir brīvi pieejama ikvienam, vai veicināt pilsētu mazdārziņu kustību. Vai arī projekts par skolas vecuma bērnu izglītošanu permakultūras jautājumos, veidojot skolu dārzus. Diskusiju laikā dzima vairāk nekā 15 dažādu projektu idejas, no kurām vairākas bija saistītas ar bērnu un pieaugušo izglītību.

Projektu ideju turpmākā izstrāde norisinās interneta vidē, tāpēc ikviens interesents un nevalstiskā organizācija ir laipni aicināti pievienoties. Paredzēts, ka līdz 2010. gada rudenim būs pilnībā izstrādāti un iesniegti vismaz 6 starptautiskas sadarbības projekti, kas aizsākušies aprīļa konferencē. Projektu attīstības gaitai būs iespējams sekot arī blogā: www.BalTransition.org

Diskusijas noris www.groups.google.com/group/baltransition

Jaunumi un aktualitātes arī blogā http://www.parmainupilseta.wordpress.lv  
 

Konferences laikā radās arī ideja sākt darbu pie Gaia Education pasaulslavenās EDE programmas organizēšanas Baltijas valstīs. EDE (Ecovillage Design Education) ir kursi par ilgtspējīgu attīstību, kas iekļauj sociālo, ekonomikas, ekoloģijas un pasaules skatījuma dimensiju, katrai dimensijai atvēlot aptuveni vienu nedēļu. Lai gan pasaulē šie kursi parasti tiek organizēti ekociematos ar atbilstošu infrastruktūru (tuvākā vieta ir Somijā), pēdējā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgai attīstībai pilsētas apstākļos, tāpēc perspektīva būtu EDE Baltijas valstu programma, kurā par pasniedzējiem strādā vietējie ilgtspējīgas atīstības speciālisti, kas vada kursus dažādās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsētās. Jāatzīmē, ka Igaunijā jau pusotru gadu tiek īstenota EDE pilotprogramma kādā privātskolā. Konferences laikā igauņu kolēģi ļoti atzinīgi izteicās par iespējamo sadarbību un iegūtās pieredzes nodošanu EDE programmas uzsākšanai.
 

Sīkāka informācija par EDE programmu un Gaia Education www.gaiaeducation.org

Interesentiem, kas vēlas iesaistīties EDE programmas uzsākšanā Baltijas valstīs, sazināties ar Artūru Poli pa tel. 29656778

Rakstu iesūtīja: 
Artūrs Polis