Skip to Content

Darba grupa etniskās kultūras izglītības attīstībai Latvijā

Iniciatīvas grupa
par etniskās kultūras
izglītību Latvijā
 
aicina pedagogus piedalīties
 
Vispārējās izglītības metodisko materiālu, palīgmateriālu, atbalsta materiālu, dažādu mācību priekšmetu programmu izstrādē, akcentējot etniskās kultūras kontekstu un tēlu sistēmu.
 
Ja Jums jau ir kāda laba iestrāde, pieredze, programma, metodika, kā izmantot Etniskās kultūras mantojumu Vispārējās izglītības dažādu mācību priekšmetu saturā, audzināšanas darbā, tad, lūdzu, atsūtiet mums īsu aprakstu uz e-pastu: etnostrategijaatinbox [dot] lv , papildus minot:
  1. vārdu, uzvārdu, kontakttālruni
  2. mācību iestādi
  3. īsas ziņas par Jūsu izglītību
Projekta posmi:
 
  1. Ideju uzmetumu, ieceru, konkrētu pieteikumu, apkopošana līdz 2010.gada 5.jūlijam.
 
  1. Pedagogu tikšanās, darba grupu veidošana, nometnes plānošana - 9.jūlijā Rīgā.
 
  1. Prezentācijas, diskusijas, viedokļu saskaņošana, izstrādājamo materiālu darba plāna izveidošana nometnē „Etniskais kultūras mantojums Vispārējās izglītības mācību saturā un audzināšanas darbā” no 5.- 8.augustam
(dalību nometnē apmaksā organizatori)
 
  1. 2010.gada septembrī - plānoto izstrādes materiālu koncepciju prezentācija uzņēmējiem, kuri sponsorē šo projektu.
 
  1. Materiālu vai programmu izstrāde un vienošanās par tālāko sadarbību.
 
Iniciatīvas grupas šā brīža dalībnieki:
 
Projekta koordinatore: Solvita Lodiņa – t.26135650 (Latvijas Nacionālā skolotāju savienība un Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija), Sandra Aigare ( Latvijas Nacionālā skolotāju savienība un Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas vadītāja), Andris Kapusts ( Folkloras biedrības vadītājs), Gunta Siliņa ( Folkloras biedrība un RPIVA pasniedzēja) Valdis Celms (mākslinieks, Latvijas Dievturu sadraudzes vadītājs), Jānis Vītols (biedrība „Tava skola”), Agnija Saprovska (biedrība „Māras loki”), Gunta Neretniece, Baiba Mennika (PII „Laismiņa” metodiķe), Ieva Dāboliņa (Latviešu tautas tērpu biedrība)
Rakstu iesūtīja: 
Solvita Lodiņa