Skip to Content

Rudenāji Undīnē

Sestdienas, 24. septembra vakarā, pulksten 18:03 Jūrmalā, Dubultos,  
ikviens tiek laipni aicināts uz Rudens vienādību un ozolu stādīšanas  
svētkiem Pasaku mājā "Undīne". Šie svētki ir loģisks turpinājums  
pavasarī uzsāktajai zaļo kopienu veidošanas idejai.
Ekociematu kustībai, kura kļūst arvien populārāka visā pasaulē,  
beidzot sāk pievienoties arī Latvija. Ekociemati ir ne tikai labs  
veids, kā nodrošināt izdzīvošanu ilgstošas kapitālisma krīzes laikā,  
bet, iespējams, pats labākais veids, kā ikvienam labas gribas cilvēkam  
pašam ar savu darbu un dzīvi radīt tādu teorijas un prakses kopumu,  
kas dotu iespēju visai pasaulei bez kariem un revolūcijām  pāriet uz  
jaunu, daudz saprātīgāku un cilvēcīgāku sociālās sadarbības modeli.

Kopīgs darbs sniedz dvēseles mieru, prieka un piepildījuma sajūtu.  
Mūsu senči rudens vienādības sauca par Dievainēm. Salīdzinoši ar  
citiem Saules kalendāra svētkiem, tie bija ļoti klusi un mierīgi. Būtu  
labi, ja Dievaines būtu arī cilvēciskas saprašanās un jaunas  
sadarbības svētki. Uzvara vai zaudējums vēlēšanās nav galvenais.  
Atbildība par savu dzīvi un līdz ar to – arī valsts ir mūsos pašos!

  Ir pagājis darbiem un notikumiem bagāts pusgads, un riskantais  
eksperiments ir izdevies - domu un ideju pūķi ar saviem spārniem ir  
pieskārušies zemei, un visur, kur tas noticis, ir radušās vietas, par  
kurām to iedzīvotāji nesaka mans vai tavs, bet - mūsu, kur viss notiek  
savstarpējas sadarbības un uzticības gaisotnē. Tāpat kā gaisma  
nenogalina tumsu, bet piepilda to, tā veco sistēmu nav nepieciešams  
iznīcināt, bet gan piepildīt ar jaunu saturu. Īpatnējs signāls reālām  
pārmaiņām tautas domāšanā bija vasaras „pret oligarhu” akcija.  
Oligarhs ir likumsakarīgs kapitālisma sistēmas produkts, un plašs  
tautas protests pret oligarhiem, iespējams, ir intuitīvs protests pret  
veco sistēmu. Jaunais, labais, gaišais ir kaut kur  gaisā un gaida  
kādu kurš zinās to vārdā saukt
Dabas draugu, kultūras cilvēku un eko tehnoloģiju entuziastu vidē  
arvien biežāk ikdienas sarunvalodā lietotais vārds „komūna” liecina  
par to, ka jaunajai sistēmai, iespējams, varētu būt daudz kas kopīgs  
ar komūnismu – ne tam, kurš mums daļēji it kā bija, bet tādu, kādam  
tam būtu jābūt. Lai kāds arī nebūs šis jaunais atslēgas vārds, svarīga  
ir attieksme, ar kuru to piepildām. Jo savlaicīgāk sagatavosimies  
pārmaiņām, par kurām mums signalizē globālā ekonomiskā, ekoloģiskā,  
etniskā utt. krīze, jo lielākas ir mūsu izredzes sagaidīt nākotnes  
pavasara atmodu.

Astronomiskā rudens sākums, kad Saule, savā ekliptikas ceļā, šķērsojot  
debess ekvatoru, iziet cauri rudens ekvinokcijas punktam, ir zīmīgs  
notikums visām sajūtošām būtnēm.

Latviešiem tas ir radošs ražas, stāstu, pasaku un mīklu minēšanas  
laiks. Vai jaunais, ko vēlamies, var atnākt pats, ja nemaināmies  
dvēselē? Vai mūsu radošajām idejām ir vērtība, ja nepiepildām tās?  
Mūsu senči mīklas minēt un ar Dievu aprunāties gāja pie ozoliem- Dieva  
radītās baznīcās. Ozols Latvijas dabā veido ap sevi visbagātīgāko un  
bioloģiski daudzveidīgāko ekosistēmu, kurā ietilpstošie augi, zvēri un  
kukaiņi papildina cits citu. Mērķtiecīga ilgtermiņa sadarbība, nevis  
stihiska konkurence, dara mūs stiprus. Lauciniekiem rudens raža ir arī  
sēkla nākamajam gadam, pilsētniekiem tās ir amatu prasmes un dažādas  
ekotehnoloģijas .Šoreiz Dubultu Pasaku māja būs kaut kas līdzīgs  
fantasy literatūrā pieminētiem vārtiem no vienas realitātes citā,  
atspēriena punkts pārejai no pilsētas uz laukiem. Šajās Dievainēs  
notiks simboliska sadarbības līguma noslēgšana arī ar ozoliem, kas ir  
skaistākais no visa tā, kas ar saknēm aug Latvijas zemē, bet ar zariem  
un galotni tiecas debesīs.
Esošo un topošo ekociemnieku tikšanās sestdien 18.03. Pasaku mājā
Dalības maksas vietā priecāsimies par paša audzētu vai dabas dotu  
rudens velti. Būs  ekovirtuve, tautas lietišķās mākslas amatu  
meisterdarbnīcas, sadziedāšana, folklora, autormūzika un  
austrumnieciski latviska eksperimentālā ģitārmūzika
  Svētdien, saulei lecot, - jauno ozolu glābšana no apbūves  
Ozolniekos, svētdien pa dienu – ozolu stādīšana Daugavas līkumā,  
iepretī Likteņdārzam - Seces ekociemata teritorijā. Lai visiem vienmēr  
ir kāds zemes stūrītis, kur ar paša stādītiem ozoliem aprunāties!

Vienosimies par sadarbību ar ozoliem. Savienojot spēkus, iespējas pieaug

Ja nepieciešams sazināties, tad šoreiz būtu labāk to darīt nevis pa  
e-pastu undineatundine [dot] lv, bet gan tālruni 20203120 – Ingus.