Skip to Content

1.Latvijas Vecāku forums par pozitīvām pārmaiņām izglītībā

Latvijas Vecāku kustība

Aicinām uz 1.Latvijas Vecāku forumu par pozitīvām pārmaiņām izglītībā

Tev rūp tavu bērnu izglītība? Nestāvi malā – iesaisties izglītības vides veidošanā tagad!

12.maijā plkst.10.30 Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks 1.Latvijas Vecāku forums par pozitīvām pārmaiņām un vecāku lomas stiprināšanu izglītības sistēmā, kurā piedalīties aicinātas vecāku organizācijas un skolu padomju pārstāvji – vecāki no visas Latvijas.
Foruma mērķis ir paust vecāku viedokli par pārmaiņu nepieciešamību izglītības sistēmā, sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai, Saeimai un Ministru kabinetam turpmākai rīcībai vecāku lomas nostiprināšanai un pārmaiņu veicināšanai izglītības jomā, kā arī izstrādāt un vienoties par vecāku organizāciju sadarbības modeli savu interešu pārstāvniecībai izglītības politikā.
Pasākumā piedalīties aicināts arī Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis.
Foruma laikā vecāki strādās vairākās darba grupās, lai apkopotu priekšlikumus pozitīvas, bērniem draudzīgas izglītības politikas veidošanā.

Darba grupas:

1. Vecāku līdzdalība izglītības politikas veidošanā: Kas nepieciešams, lai izstrādātu un ieviestu vecāku pārstāvniecības modeli skolas, pašvaldības un valsts līmenī?

2. Finansējums: Kādi izglītības finansēšanas modeļi būtu piemērotākie Latvijas situācijai?

3. Izglītības mērķis un saturs, pedagoģiskā procesa analīze un kvalitāte, vērtēšanas sistēma: Kā vecākiem novērtēt izglītības kvalitāti?

4. Vienādas izglītības iespējas visiem: Vai patlaban tās ir vienlīdzīgas un vai tiek ievērotas katra bērna tiesības uz individuālu pieeju mācībās atbilstoši vajadzībām?

5. Pirmsskolas izglītība un sešgadnieki skolā: Cik gadu vecumā sākt skolu? Kādam jābūt pirmsskolas izglītības pakalpojumam un programmai?

6. Ģimenes skola/mājmācība: Alternatīva izglītības forma esošajām? Vai vecākiem ir tiesības un iespēja izvēlēties? Kāds valsts atbalsts būtu vajadzīgs?

7. Vardarbība un disciplīna skolā: Kāda ir skolas un vecāku atbildība, tiesības un pienākumi? Kādi preventīvie pasākumi būtu vajadzīgi?

Ja arī Jums, vecāki – NVO un skolu padomju pārstāvji, ir aktuālas šīs problēmas un Jūs varat ieteikt konstruktīvus risinājumus, pievienojieties aktīvajiem vecākiem, lai kopīgi veidotu labvēlīgu izglītības vidi mūsu bērniem!
Interesentus dalībai forumā aicinām pieteikties līdz 1.maijam elektroniski http://www.vecakuforums.lv/p/registracija-dalibai-foruma.html , norādot darba grupu, kurā vēlaties strādāt.

Latvijas 1.Vecāku forums norisināsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) 12.maijā no plkst.10.30 līdz plkst.16 (dalībnieku reģistrācija no plkst.10).

 Vecāku forumu rīko: Latvijas Vecāku kustība, Latvijas Disleksijas biedrība, biedrība „Vecāki par Izglītību”, Baltijas Sociālās Palīdzības fonds, biedrība „Viens otram”, vecāku iniciatīvas grupa „Nauda seko bērnam”, Latvijas Progresīvās izglītības biedrība, portāls www.berniemdraudzigs.lv , Latvijas Vecāku apvienība “Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei”, portāls www.miomilo.lv , biedrība „Pro Futuro”.

Pateicamies par atbalstu Latvijas Universitātei par iespēju pasākumu organizēt Alma Mater telpās, kā arī „Microsoft Latvia” par atbalstu foruma rīkošanā.

Informāciju sagatavoja:
Kristiāna Kalniņa,
vecāku iniciatīvas grupa „Nauda seko bērnam”
e-pasts: kristianaatnaudaseko [dot] lv
tālr.: 26959422

Papildu informācija:
Jana Simanovska,
biedrība „Vecāki par izglītību”,
e-pasts: jana [dot] simanovskaatme [dot] com
tālr.: 29296999

www.vecakuforums.lv

Rakstu iesūtīja: 
Latvijas Vecāku kustība

Komentāri

finansējuma darba grupa

http://vimeo.com/42099357 - darba grupas audioieraksts ar .... nejauši izvēlētu attēlu "pavadījumu"