Skip to Content

Lekcija par cilvēka attīstību antroposofiskā skatījumā

Aicinājums uz lekciju 24. maijā plkst. 18.00

LIKUMSAKARĪBAS CILVĒKA BIOGRĀFIJĀ

 Nekas labs nenotiek pats par sevi.
Cilvēku interese ir attīstības dzinējspēks.

 Katra cilvēka biogrāfija neapšaubāmi ir unikāla parādība, un tomēr pastāv noteikti likumi, kuri zināmā mērā un veidā nosaka dažādu dzīves posmu īpatnības, prasības un iespējas, kā arī izvirza cilvēkam dažādus uzdevumus. Šo likumu pamatā esošā gara mērķis ir palīdzēt mums izmantot savu dzīvi pēc iespējas efektīvākai pirms dzimšanas nospraustā nodoma realizēšanai.

Bērnībā mēs esam atkarīgi no saviem vecākiem, audzinātājiem un citiem cilvēkiem, kuru vidū raisās mūsu liktenis. Tad pienāk brīdis, kad mēs nobriestam tam, lai pārņemtu savas dzīves grožus pašu rokās. Tas ir likums. Jautājums ir, ciktāl mums izdodas to realizēt, kādi šķēršļi traucē mums to darīt un kādas tam ir sekas.

Lekcijas tēzes:
• Cilvēka tēls antroposofiskās cilvēkmācības skatījumā.
• Septiņu gadu posmi un to aktuālie uzdevumi. Vecums kā izziņas orgāns.
• Kas nosaka mūsu dzīves sākumposmu? Karmiskas kopsakarības.
• Kāda loma mūsu dzīvē ir iedzimtībai un līdz ar to pagātnei, un ciktāl mēs paši esam brīvi veidot savu nākotni?
• Atsevišķa cilvēka attīstības gaita kā visas cilvēces attīstības spogulis
un citi ar šo tēmu saistītie jautājumi.

Mīļš lūgums interesentiem pieteikties vēlākais līdz 22. maijam.

Ja netiks izrādīta pietiekama interese, lekcija izpaliks.
Pasākuma vieta tiks paziņota vēlāk tiem, kuri būs pieteikušies.

Tālr. 67401502, bet labāk caur j [dot] dobrovolskaatgmail [dot] com

Jūlija Dobrovoļska