Skip to Content

Rīgas Ģimenes forums „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”

Biedrība „Asociācija Ģimene” sadarbībā ar Rīgas domi un NVO „Pasaules ģimeņu kongress”, ielūdz Jūs uz ceturto starptautisko Rīgas Ģimenes forumu „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”, kas notiks 2012. gada 17.maijā. Šogad foruma mērķis ir aktualizēt cilvēka dzīvības vērtības un dabīgas ģimenes atbalsta politikas prioritāro nozīmi Latvijas valstiskuma saglabāšanā un ilgtermiņa attīstībā. Šī foruma galvenās tēmas – demogrāfiskās situācijas stabilizēšanas nepieciešamība globālā mērogā, nacionālo valstu tiesības izvēlēties ceļu, kāds ejams ģimeņu stiprināšanai, nacionālās identitātes saglabāšanai, dzimstības rādītāju uzlabošanai, individuālās un kolektīvās izvēles par labu dzīvībai nozīmīgums tautas ataudzē, tās garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanā, preventīvā darba ar ģimeni aktualitāte mūsdienās.

Foruma darba kārtībā ir paredzētas ārvalstu un pašmāju ekspertu prezentācijas. Būs iespēja dzirdēt par citu valstu pieredzi ģimenes atbalsta politikas nodrošināšanā, dzimstības veicināšanā, izvērtēt preventīvo pasākumu nozīmi sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem.

Forumā aicināti piedalīties visdažādākie sabiedrības pārstāvji – NVO un mediju pārstāvji, atbildīgo ministriju un pašvaldību darbinieki, politiķi, sociālie darbinieki, demogrāfi un citu profesiju pārstāvji.

Biedrības „Asociācija Ģimene” darbība ir vērsta uz dabiskas ģimenes, katra cilvēka dzīvības un laulības institūta kā  vērtības atjaunošanu un nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā. Biedrība apvieno NVO un privātpersonas, kuras sniedz praktisku palīdzību  bērniem, ģimenēm, grūtniecēm, jauniešiem, gan veic  preventīvo darbu ar sabiedrību, to izglītojot.  Asociācija Ģimene  sadarbojas arī ar valsts, pašvaldības institūcijām, citām NVO likumdošanas, atbalsta, izglītības, veselības, integrācijas, labklājības, attīstības programmu jomā, kā arī īsteno dažādus pasākumus valstiskā un pašvaldību līmenī. Par tradīciju kļuvusi ikgadējā starptautiska foruma organizēšana, kas veltīta dabīgas ģimenes stiprināšanai un demogrāfisko jautājumu problemātikas aktualizēšanai.

Aicinām Jūs un Jūsu institūcijas pārstāvjus piedalīties forumā un diskusijā par tēmu „Izvēles, kuras nosaka mūsu likteni”. Būsim aktīvi ģimenes un bērna atbalsta  politikas veidotāji gan Rīgas pašvaldībā, gan visā Latvijā, lai kopīgiem spēkiem meklētu efektīvākus risinājumus negatīvo demogrāfisko tendenču novēršanai.

Lasīt vairāk: tautasforums.lv

asociacijagimene.lv