Skip to Content

Starptautiskā prenatālās izglītības konference Latvijā

Laipni aicinām piedalīties projekta
„Mūsdienu zinātnes un tradicionālās kultūras zināšanu
apvienošana prenatālajā izglītībā vecākiem un speciālistiem”

Starptautiskā prenatālās izglītības konferencē
2013.gada 17.jūnijā

Konferenču centrā „Citadele”
Republikas laukumā 2A, Rīgā, Latvijā

Šīs konferences pamatā ir doma, ka katras tautas tradīcijā ir dzīvesziņa, kā radīt veselīgu un laimīgu nākamo paaudzi. Mūsdienu zinātne apstiprina seno zināšanu viedumu un prenatālo izglītību kā nepieciešamu nākamo vecāku dzīves sastāvdaļu.
Latvijas Perinatālās attīstības biedrība kopš 2006.gada darbojas Vispasaules Prenatālās izglītības asociāciju apvienībā (OMAEP) starptautiskos projektos kopā ar citām Eiropas valstīm.
OMAEP un tās organizāciju mērķis ir, lai sabiedrība visā pasaulē izprastu prenatālā perioda nozīmi katra cilvēka individuālās personības veidošanās procesā un visas cilvēces nākotnē kopumā.

Konferencē piedalīsies lektori no Grieķijas, Rumānijas, Krievijas un Latvijas.
Konferences dalības maksa – Ls 20,00
Maksājot konferences dienā – Ls 25,00
Konferenci organizē:
Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”
Latvijas Perinatālās attīstības biedrība
Papildus informācija:
Tālr.: +371 29786288 (Inga Kimbore-Āboliņa)
+371 26550114 (Mirdza Liepiņa)
Elektroniski: SPAjaunumiatgmail [dot] com
mirdzaliepinaatgmail [dot] com

Lūdzam pieteikties konferencei līdz 2013.gada 10.jūnijam,
nosūtot aizpildītu konferences dalībnieka pieteikuma veidlapu (pielikumā) un
apliecinājumu par dalības maksas apmaksu elektroniski uz SPAjaunumiatgmail [dot] com.

Katra māte, katrs tēvs, katra ģimene,
katra valsts vēlas gudrus,
fiziski un garīgi veselus bērnus.
Bet tikai retais zina, ka var patiešām
efektīvi rīkoties un radīt apstākļus,
lai pasaulē nāktu šādi bērni.
/OMAEP/

Projekta
„Mūsdienu zinātnes un tradicionālās kultūras zināšanu
apvienošana prenatālajā izglītībā vecākiem un speciālistiem”
STARPTAUTISKĀ PRENATĀLĀS IZGLĪTĪBAS KONFERENCE

2013.gada 17.jūnijā
Darba kārtība
9.00 – 9.30 Dalībnieku reģistrācija
9.30 – 9.45
Konferences atklāšana.
Nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” vadītāja Dace Blaževiča (Latvija)
LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis (Latvija)
9.45 – 10.05
Prenatālās izglītības būtība, vēsturiskā veidošanās, mērķi un galvenās aktivitātes. Prenatālā izglītība pasaules kustības kontekstā.
Vispasaules prenatālās izglītības asociāciju apvienības (OMAEP) prezidente
Joanna Mari (Grieķija)
10.05 – 10.35
Šūnu bioloģijas un epiģenētikas atzinumi saistībā ar prenatālo periodu
(Bruss Liptons, Dausons Čērčs).
Dr. Lavinia Nanu (Rumānija)
10.35 – 11.05
Mūsdienu zinātne par realitātes un apziņas izcelsmi.
Bērnu reanimatologs Dr. Pēteris Kļava (Latvija)
11.05 – 11.30 Kafijas pauze
11.30 – 12.00
Zemes starojuma ietekme uz cilvēka reproduktīvo sistēmu.
Dr.Arh. Ludmila Kartunova (Latvija)
12.00 – 12.30
Ģimenes vides ietekme uz grūtniecību, dzemdībām un mātes un bērna attiecību veidošanos.
Dr. Igors Dobrjakovs (Krievija)
12.30 – 13.00
Sievietes iepriekšējās pieredzes un sagatavotības nozīme dzemdību procesā.
Vecmāte Gunta Freimane (Latvija)
13.00 – 14.30 Pusdienu pārtraukums / brīvais laiks
14.30 – 15.00
Valodas kā komunikāciju sistēmas attīstības iespējas prenatālajā periodā.
Mag.soc.paed. Irēna Hadaņonoka (Latvija)
15.00 – 15.30
Lelle reproduktīvos procesus pavadošajos rituālos un tradīcijās Krievijā.
Tatjana Somova (Krievija)
15.30 – 15.50 Kafijas pauze
15.50 – 16.20
Tradīcija kā personību stabilizējošs faktors.
Psihoterapeite Mirdza Liepiņa (Latvija)
16.20 – 16.50
Skaniskās vides nozīme grūtniecības laikā un agrīnajā bērna attīstības periodā.
Mūziķis Arvis Rekets (Latvija)
16.50 – 17.20
Paneļdiskusija.
Dr. Pēteris Kļava; Dr. Igors Dobrjakovs; Dr.Arh. Ludmila Kartunova; OMAEP prezidente Joanna Mari; Dr. Lavinia Nanu; Mag.soc.paed. Irēna Hadaņonoka
17.20 – 17.35
Konferences noslēgums.
Latvijas Perinatālās attīstības biedrības vadītāja
Psihoterapeite Mirdza Liepiņa

Konferences darba valodas – latviešu, franču un krievu,
sinhronā tulkošanu tiks nodrošināta franču un latviešu valodai.

Konferences programma PDF formātā
Konferences dalībnieka pieteikuma veidlapa

Rakstu iesūtīja: 
Sociālo pakalpojumu aģentūra