Skip to Content

Pamatskolas saturs

Pamatskolas izglītības mērķis

Sagatavot skolēnu reālajai dzīvei!!

Tā īstenošanas nosacījumi

1) reāla darbošanās,
2) savstarpēja sadarbība,
3) daudzveidīgu prasmju un iemaņu apguve,
4) jebkuras kompleksas darbības pabeigtība, rezultāts,
5) balstīšanās uz skolēnu iekšējo nepieciešamību darīt tieši to, tieši šajā vecumā un šajā cilvēku un lietu lokā,
6) vienkāršība, racionalitāte vārdos, rīcībā, metožu izvēlē.
 

Pamatskolas izglītības satura galvenie elementi

1. Prasme dzīvot ģimenē:
a) ģimenes budžets un tā plānošana,
b) uzturs un tā pagatavošana,
c) dzīvokļa iekārtošana un uzturēšana kārtībā,
d) apģērbs, tā labošana, iegāde, mode,
e) saskarsme, tradīcijas, svētki,
f) bērnu audzināšana.
 

2. Prasme dzīvot kolektīvā:
a) valodu prasme,
b) savstarpējā saskarsme, empātija,
c) etiķete, parašas, uzvedības kultūra,
d) likumdošana,
e) lietišķie raksti, publikācijas, zinātniskie darbi,
f) masu mēdiji, reklāma,
g) dažādas profesijas, īpašības, kas nepieciešamas to apguvei.

3.Saskarsme ar tehniskām lietām:
a) uzvedība uz ielas,
b) sadzīves elektroierīces,
c) mehānismu darbības principi,
d) ķīmija sadzīvē: virtuvē, vannas istabā, dārzā, darbnīcā,
e) arhitektūra, būvniecība.

4. Saskarsme ar dabu:
a) dabas parādības, to izcelsme,
b) mežs,
c) purvs
d) pļava,
e) pasaules biotopi,
f) dārzs, telpaugi,
g) mājdzīvnieki.
 

5. Kultūras mantojuma apguve:
a) tautas tradīcijas, folklora,
b) vizuālā māksla, tēlniecība
c) literatūra,
d) mūzika,
e) teātris, kino,
f) vēsture- Latvijas, Baltijas, pasaules.

6. Mācies mācīties:
a) IT lietošana,
b) intelekta tipi, to harmoniska attīstīšana,
c) racionāli praktisku darbu paņēmieni,
d) informācijas organizēšana shēmās, grafikos, tabulās,
e) kartogrāfiskā materiāla izmantošana,
f) pētījumu veikšana, tā plānošana, soļi īstenošanā,
g) mērīšana, aprēķini, to ticamība.

7. Brīvā laika saturīga pavadīšana:
a) dažādi sporta veidi,
b) interešu grupas, klubi,
c) mūzika, māksla, deja, kora dziedāšana,
d) ceļošana, tūrisms. 
 

Rakstu sagatavoja Anita Biseniece

Komentāri

Pirmā doma -

to visu taču var pasniegt mājapmācībā. Otrā doma - kaut es pati to visu būtu kārtīgi apguvusi, lai varētu dot/mācīt tālāk!
Trešā doma - nekas nav nokavēts, vajag tik darīt.
Paldies!

Jaunā koncepcija

Tiešām ļoti saturīgi un pārdomāti. Visi pašreizējie priekšmeti automātiski ietilpinās praktiskajā saturā, bet nevis kā pašmērķis, bet gan kā līdzeklis, instruments, kas tie arī patiesībā ir. Ļoti jauki. Lai veicas un cik varēsim, darīsim kopā :)

miera mīlestībā un mīlestības mierā