Skip to Content

Humānās pedagoģijas asociācija

Esam saņēmuši virkni uzaicinājumu piedalīties Humānās pedagoģijas asociācijas un tās dalībnieku veidotajās norisēs. Pastāvīgi sniegsim ziņas un atsauksmes par šiem notikumiem.
Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas forums: http://humped.lv/