Skip to Content

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS)

„Pašvērtības apziņa ir pārliecība, ka mums ir sava vieta un nozīme pasaulē un ka mūsos guļ iespējamība savu nākšanu un dzīvi attaisnot.”
/Jūlijs Aleksandrs Students/

 

          2009. g. 29. aprīlī pēc 15 gadu pārtraukuma Latvijas pedagogi pulcējas savā 14. kongresā. Tas notiek laikā, kad cilvēki vīlušies sabiedrības procesos, meklē šīs vilšanās cēloņus aktīvāk kā jebkad. Bet vai viņi saņem atbildes? Vai viņi saņem tās no sava Skolotāja? Vai skolās vēl ir atrodamas personības, kuras domā par izglītības attīstību kopumā? Noteikti ir, tikai izglītības sistēma, kā atzīmē kongresa referente Vita Matīss, diemžēl ierobežo šo personību izpausmes iespējas.
          Kongresā pulcējās kā pedagogi, kuriem skolotāja profesija ir aicinājums, bet kuri jau ilgstoši nostādīti vientiesīšu lomā, tā arī bijušie komunistiskās partijas un komjaunatnes ideoloģiskie darbinieki, kas, starp citu, bija klajākie kongresa pretinieki. Tāpēc patiess prieks, ka, neskatoties uz viņu izteiktajiem pārmetumiem, kongresam gan saistībā ar pievēršanos audzināšanas, latviskuma un tradicionālās kultūras tematikai, gan Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kritikai, Latvijas 14. Skolotāju kongress „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai” tomēr notika.
          Kongress nolēma atjaunot 1939. gadā slēgto Latvijas Nacionālā Skolotāju savienību (LNSS). Līdz ar to skolotājiem ir iespēja kopīgi risināt profesijas aktuālākos jautājumus, veidojot valstī izglītības sistēmu, kurā viņi tiktu uzklausīti, respektēti un tādēļ būtu arī atbildīgi par sava darba rezultātiem.
          Skolotāju kongress ir izskanējis un, tam pateicoties, iezīmēts daudz darāmā. LNSS apzinās, ka Latvijas sabiedrība joprojām atrodas dziļā apziņas krīzē. No tās mūs var izvest vien attieksmes maiņa pret sevi un līdzcilvēkiem, t.sk. skolotājiem, nodrošinot to, lai Latvijas pilsoņu apziņa tiktu pakļauta profesionāļu stratēģiskam redzējumam.
          Laiks ir sarežģītāks kā jebkad, taču, neskatoties uz to, LNSS aicina pedagogus nebūt vienaldzīgiem un skaidri apzināties savu misiju. Tad mūs neviens nevarēs novirzīt uz aplamu rīcību, kura iznīcina mūsu laiku, spēku un iespējas!

 

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības priekšsēdētājs,
Latvijas 14. Skolotāju kongresa valdes priekšsēdētājs
Dr. paed. Edgars Kramiņš
2010. gada 13. janvārī