Skip to Content

Lietotājā Gunta Saule blogs

Mākslinieka Dzīvesziņa

2012.gada 2.martā plkst. 19.00 Katlakalna Tautas namā Dzīvesziņas ciklā tikšanās ar mākslinieku Jāzepu Pīgozni - no latgaļu puikas Odumānu sādžā līdz latvju māksliniekam.
 
Jāzeps PīgoznisJāzepu Pīgozni zin ikviens, kas mākslu sev par tuvu ir atradis - jau no bēŗnības gadiem mēs J.Pīgožņa zīmētajās grāmatās esam veldzējušies un vēlāk par viņa gleznotajām Latvijas ainavām un citiem zīmju un tēlu gleznojumiem.
 

Brīnišķīgā Sēlija

Mums vēl ir pāris brīvas vietas busiņā mūsu brīnišķīgajā Sēlijas kultūrvides iepazīšanas braucienā šīsnedēļas nogalē – 1. un 2.oktobrī.

Esam iecerējuši izstaigāt Boļānu ekoloģiskās sētas Dabas takas, pabūt Daborkalnā, Sudrabkalnā un citos Sēlpils kalnos, Jēkabpils Sēļu sētā iesvētīt Kartupeļu dienu, paskatīt, kas citviet Jēkabpilī notiek. Tāpat arī kāpsim Dignājas pilskalnā un varbūt sadzirdēsim dignojīšu stāstus.

Latviešu tautastērps no senatnes līdz mūsdienām

Ingrīda Kaže

Katlakalna Tautas namā
Ķekavas novada Katlakalnā (Pļavniekkalnā)
 
Jauno sezonu sāk Dzīvesziņas interešu kopa
 
 
Saruna par latviešu tautastērpiem – par to nēsāšanas tradīciju, enerģētisko būtību un jēdzienisko saturu – stāsta tautastērpu pētniece, darinātāja un nēsātāja Ingrīda Kaže
 
Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz zemei žagariņi,
Māsiņ, tavu daiļu rotu,
Zemīt’ slauka staigājot(i)
 
Satura barotne