Mācīšanās tradicionālajā un virtuālajā skolā salīdzinājums

Skolēniem viens no svarīgākajiem lēmumiem ir tas, vai mācīties tradicionālajā skolā vai virtuālajā skolā. Daudzos gadījumos vecāki un skolēni nezina, kāda ir atšķirība starp klātienes mācībām skolā un mācībām tiešsaistē. Apskatīsim dažas atšķirības starp šīm divām mācību metodēm, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par to, kura no tām ir piemērotākā jums vai jūsu bērnam.

Klases vide

Lielākā atšķirība starp tradicionālo skolu un virtuālo skolu ir klases vide. Tradicionālajās skolās ir fiziskas klases ar galdiem, krēsliem, tāfelēm utt., savukārt virtuālās skolas ir pilnībā tiešsaistē. Virtuālajā skolā skolēns sazinās ar skolotāju, izmantojot video tērzēšanu vai e-pastu, nevis klātienē. Tāpēc dažiem studentiem var būt grūti justies ērti virtuālajā mācību vidē, jo viņi nevar viegli uzdot jautājumus vai saņemt atgriezenisko saiti reālajā laikā.

Mācīšanās pieredze

Vēl viena būtiska atšķirība starp tradicionālo skolu un virtuālo skolu ir pati mācību pieredze. Tradicionālajās skolās studenti mācās, izmantojot lekcijas, diskusijas grupās, praktiskos vingrinājumus utt. No otras puses, mācīšanās virtuālajā klasē bieži vien ir iepriekš ierakstītu lekciju skatīšanās, tiešsaistes testu, uzdevumu un projektu pildīšana, piedalīšanās tiešsaistes forumos, lai apspriestu mācību vielu ar klasesbiedriem un pasniedzējiem utt. Dažiem skolēniem šāda veida mācību vide ir sarežģītāka, jo ir mazāk tiešu kontaktu ar skolotājiem nekā tradicionālajās skolās.

Novērtēšanas process

Arī vērtēšanas process virtuālajās skolās atšķiras no tradicionālo skolu vērtēšanas procesa. Lai gan abos gadījumos skolēnu progresa novērtēšanai izmanto viktorīnas/testus/ziņojumus/projektus, šo uzdevumu veikšanas veids var atšķirties atkarībā no tā, vai mācības notiek virtuāli vai klātienē. Piemēram, testos tradicionālajā klasē var būt rakstiskas atbildes, savukārt testos virtuālajā vidē rakstisku atbilžu vietā var pieprasīt audio vai video prezentācijas. Turklāt tradicionālajos un virtuālajos mācību modeļos vērtēšana var būtiski atšķirties, jo skolotājiem ir mazāk iespēju sniegt tiešu atgriezenisko saiti, vērtējot darbu, kas veikts virtuāli, salīdzinājumā ar darbu, kas veikts klātienē fiziskā vietā, piemēram, klasē vai bibliotēkā.

Secinājums:

Gan tradicionālajai, gan virtuālajai mācībām ir savas priekšrocības, taču ir arī problēmas, kas jāņem vērā, pieņemot svarīgus lēmumus par studiju vietu. Tradicionālā mācīšanās piedāvā vairāk tiešas mijiedarbības ar skolotājiem, kā arī atbalstošu vidi vienaudžu mijiedarbībai, tomēr tas notiek uz lielāku klašu izmēru un ierobežotas elastības rēķina, kas saistīta ar fiziskiem ierobežojumiem, piemēram, transporta pieejamību u. tml. No otras puses, virtuālā mācīšanās nodrošina lielāku elastību mācību stundu saraksta veidošanā, kā arī mazāku klašu skaitu, taču trūkst tiešas saziņas, un tas var apgrūtināt mācības dažiem skolēniem, kuriem izglītības ceļā nepieciešams vairāk norādījumu. Galu galā tikai jūs (vai jūsu bērns) zināt, kas ir labākais, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas apsveriet visus faktorus, lai izvēlētos jums piemērotāko risinājumu!