Skip to Content

Turpinās skolu slēgšana - Diena: Atklāta vēstule Aināram Šleseram

Nu jau ikdienišķa ir kļuvusi kārtējo skolu slēgšana. Ne vienmēr tomēr ir skaidra motivācija - kāpēc tiek apdraudētas tieši tās skolas, kuras jau sevi pierādījušas ar specializāciju, atpazīstamību.
 Dažviet vecāki tomēr sasparojas aizstāvēt savu bērnu tiesības mācīties noteiktas kvalitātes sasniegušajās skolās, neļaujot noreducēt izglītību līdz galēji personību ierobežojošam standartam. Arī šeit, portālā, veidojas darba grupa 100. skolas, kura sagatavojusi daudzus pazīstamus muzikas izpildītājus, aizstāvībai.

Mūsuprāt izglītības attīstībai vajadzētu iet tieši pretēju ceļu iedzīšanai robustos standarta rāmjos, apgriežot spārnus neikdienišķai domai, risinājumam. Būtu nozīmīgi rosināt katrai skolai atrast savu individuālo pievilcību, pastāvēšanas filozofiju, radošās attīstības garu, pamanāmu specializāciju, īpašās piedāvātās iespējas, kultūras konkurētspēju.
Vai izglītības lauka noplicināšana var veicināt tautas un valsts attīstību? Vai labāk tomēr vajadzētu tajā sēt un apzināti audzēt jaunu ideju sēklas? 
admin
  -----------------------------------------------

Publicēta: 18.05.2010.
 
 

"Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam, partijas LPP/LC priekšsēdētājam

Godājamais Šlesera kungs

"Es nemācīšu jūs taupīt. Es palīdzēšu jums pelnīt," šim Jūsu solījumam noticēja tūkstošiem rīdzinieku, atdodot balsi par Jums pēdējās pašvaldību vēlēšanās. Lai gan arī taupība allaž bijusi laba saimnieka iezīme, tomēr nenoliedzami pilsētai un visai valstij pietrūkst pelnītāju.

Rīgas komercģimnāzija jau 20 gadus gatavo šādus jaunus pelnītājus – izglītotus un uzņēmīgus cilvēkus. Šajā laikā skolu beiguši gandrīz divi tūkstoši zinošu jauniešu, apgūstot programmu, kurai līdzīgas nav ne Rīgā, ne Latvijā. Kaut gan Rīgas komercģimnāzija ir Rīgas pašvaldības mācību iestāde, ar savu pieredzi un laika prasībām atbilstošo mācību programmu tā ir nozīmīga visas Latvijas mērogā.

Pagājušā gada 14. augustā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs parakstīja lēmumu, kurā noteikts ar 2010. gada 1. jūliju sākt Rīgas komercģimnāzijas likvidāciju, bet šā gada 13. aprīlī Rīgas dome pieņēma lēmumu, ka Rīgas komercģimnāzijas īstenotās izglītības programmas turpmāk īstenos Rīgas pilsētas 2. un 3. ģimnāzija. Kā pamatojums šādam lēmumam tiek minēts Rīgas pašvaldības skolu optimizācijas plāns. Jēdziens "plāns" parasti nozīmē, ka rīcība tiek plānota, balstoties uz konkrētiem aprēķiniem, seku analīzi, diskusijām ar ieinteresētajām pusēm. Nekas no minētā nav noticis: ne skolas vadība, ne vecāki nav saņēmuši pierādījumus, ka Rīgas komercģimnāzijas slēgšana būtu labākais risinājums. Pat pēc vairākkārtējiem aicinājumiem neviens nav uzskatījis par vajadzīgu sniegt šādus pašsaprotamus skaidrojumus. Tā vietā saņemti pusoficiāli skaidrojumi, ka pilsētai skolas uzturēšanai trūkst naudas, bet grūti panākto tikšanos ar RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju E. Aldermani un viņas vietnieku V. Gluhovu par diskusiju nosaukt nekādi nav iespējams: abos gadījumos jau tikšanās sākumā tika strupi paziņots, ka skolas slēgšana ir izlemts jautājums. Redzams, ka skolas liktenis patiesībā nevienu neinteresē: apgalvojumi, ka skolēni varēs sekmīgi turpināt sākto programmu apguvi pilsētas 2. un 3. ģimnāzijā, nav ne ar ko pamatoti. Abu programmas turpināšanai minēto ģimnāziju apstākļi centra vēsturiskajās ēkās neatbilst šodienas higiēnas prasībām. Savukārt RD ierēdņu minētais mistiskais skaitlis 600–800 skolēnu, pie kura mūsu skolai varētu tikt ļauts darboties, ir krietni virs normas, kuru nosaka MK noteikumi nr. 610 Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm. Atbilstoši šiem kritērijiem Rīgas komercģimnāzijas pašreizējās telpās var mācīties ne vairāk par 250 skolēniem. Šobrīd skolā mācās 282 skolēni.

Valstī ir krīze. Taču krīze nav un nevar būt attaisnojums pārsteidzīgai rīcībai. Krīze un taupība nevar būt iemesls, lai mūsu mazā nācija tik viegli atteiktos no tradīciju bagātām un vēsturiskām mācību iestādēm, kurās savulaik ir ieguldīti milzu līdzekļi – lai skolu izveidotu par tik kvalitatīvu mācību iestādi, kāda Rīgas komercģimnāzija ir šobrīd. Tieši Rīgas komercģimnāzija bija tā, kurā tika atjaunota komercizglītība Latvijā, laužot komunisma ideoloģijā balstītās važas uzņēmējdarbībai un turpinot pagājušā gadsimta sākumā dibinātās Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas tradīcijas.

Mēs, Rīgas komercģimnāzijas skolēnu vecāki un pedagogi, aicinām Jūs, Šlesera kungs, izmantot iespēju saglabāt un ļaut attīstīties komercizglītībai Latvijas galvaspilsētā! Kļūdu labošana prasa laiku un naudu, vienkāršāk ir tās nepieļaut!

Rīgas Komercģimnāzijas vecāku padomes atklāto vēstuli pilnā apmērā lasiet diena.lv
Diena "