Skip to Content

Tradicionālās mūzikas tālākizglītības kurss

 

Izsludināta pieteikšanās pedagogu tālākizglītības kursam Liepājā ESF projekta ietvaros:
“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības programmā Tradicionālā mūzika”.

Kursā tiks apskatītas šādas tēmas:
1. Jauna profesionālās ievirzes izglītības programma Tradicionālā mūzika.
2. Tradicionālās mūzikas apguve mūzikas teorētiskajos priekšmetos.
3. Tradicionālās mūzikas instrumentu apguve profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā.
4. Tradicionālās mūzikas piedāvātās iespējas radošai kolektīvajai muzicēšanai.
5. Tradicionālās mūzikas elementu apguve dažādos vecuma līmeņos.
6. Programmas satura īstenošanas veidi.

Kursa lektori: Anda Beitāne, Valdis Muktupāvels

Kursu norises laiki: 3., 4., 5., 6.11.2010.

Sīkāka informācija par kursu http://kriic.lv/kat/esf-projekts/esf-kursu-grafiks