Skip to Content

Mākslinieka Dzīvesziņa

2012.gada 2.martā plkst. 19.00 Katlakalna Tautas namā Dzīvesziņas ciklā tikšanās ar mākslinieku Jāzepu Pīgozni - no latgaļu puikas Odumānu sādžā līdz latvju māksliniekam.
 
Jāzeps PīgoznisJāzepu Pīgozni zin ikviens, kas mākslu sev par tuvu ir atradis - jau no bēŗnības gadiem mēs J.Pīgožņa zīmētajās grāmatās esam veldzējušies un vēlāk par viņa gleznotajām Latvijas ainavām un citiem zīmju un tēlu gleznojumiem.
 
Latvijas ainava ir J.Pīgoznim allaž vistuvākā un saprotamākā arī tad, ja viņš pieņemis izaicinājumus gleznot Marokā un  Venēcijā.
 
Un tas siltums, kas viņa gleznās, šķiet ir tik sirsnīgais latgaliskais siltums tāpat kā viņa rāmais, labestības caurstrāvotais balss tembrs un Odumānu dialekts.
 
Tikšanās vakarā cer piedalīties arī Jāzepa Pīgožņa meitas Ieva un Laura, kas arī savas dzīves jo cieši saistījušas ar mākslu un tradicionālo kultūru, kuŗa nav kā kas īpaši "no malas" mācīts, bet ir gluži parasta dzīves sastāvdaļa un tās caurviju pamats: tie ir ļaudis, kas auguši un dzīvo Tradīcijā, zemē, kur smildziņa zied sudraba ziediem, kur ziemas sniegos var laukus un ceļus izbrist, kur tālu pļavās aiskan spožais pavasaŗa "rootāā" un vasaras "līgo!" - mazliet no tā visa mēs varēsim sastapt šai tikšanās reizē.
 
Laipni aicinu piedalīties Tikšanās vakarā un arī ielūkoties arī mākslinieka meitas Ievas veidotajā e-dienaslapā: http://jazepspigoznis.blogspot.com/

Komentāri

Pievienot jaunu komentāru

  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <p> <a> <em> <i> <b> <strong> <cite> <code> <address> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <big> <br /> <br> <ins> <del> <q> <s> <u> <acronym> <abbr> <blockquote> <br /> <dfn> <hr> <kbd> <pre> <samp> <small> <strike> <sub> <sup> <tt> <var> <img> <h3> <h4> <h5> <h6> <h1> <h2> <div> <table> <thead> <tfoot> <tbody> <caption> <th> <tr> <td> <fieldset> <legend> <map> <area> <span> <style>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Vairāk par formatēšanas iespējām

SARGS
Šis ir vajadzīgs, lai pasargātu portālu no automatizētajiem interneta sērfotājiem un izvairītos no spama. Ievērojiet lielos un mazos burtus!
SARGA Attēls
Ievadiet simbolus, kas redzami attēlā (secībā).