Skip to Content

Projekts muzicēšanas tradīciju saglabāšanai un pārmantošanai

http://muzikanti.lv/

Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība sadarbībā ar Tradicionālās kultūras biedrību APRIKA un Tautas muzikantu biedrību, realizē Eiropas sociālā fonda līdzfinansētu projektu NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.

Šī projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošos nevalstisko organizāciju (NVO) iespējas aktīvi un efektīvi iesaistīties kultūras politikas un izglītības satura plānošanas un ieviešanas procesos, pilnveidot to iespējas piesaistīt finansējumu nozares attīstībai un sniegt publiskos pakalpojumus.

Projekta gaitā ir paredzēts veikt detalizētu pētījumu par nozares stāvokli – resursiem, problēmām un iespējām, lai veicinātu tradicionālās kultūras, it īpaši muzicēšanas pieejamību izglītības sistēmā (t.i. ikviens Latvijā skolu beigušais tiktu iepazīstināts ar latviešu kultūras tradīciju minimumu), kultūrizglītībā (iespēja mūzikas skolās apgūt tradicionālo instrumentu spēli, manieres un repertuāru), kultūras darbā (veicināt tradicionālās muzicēšanas kā pieprasīta kultūras produkta pieejamību; iespējas praktizēt). Lai meklētu problēmu risināšanas modeļus, iepazīt attiecīgās nozares stāvokli ES dalībvalstīs, izzināt NVO un valsts institūciju sadarbības pozitīvo pieredzi.

Sniegt praktisku atbalstu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošām NVO – sadarbības projektu veidošanai un finansējuma piesaistei dažādos projektu konkursos, tostarp ES fondu finansējumam.

Izmantojot Pārdaugavas tautas mūzikas biedrības izveidoto instrumentu būves darbnīcu, nodrošināt vairāku tautas instrumentu - cimboles, pogu cītaras un koka stabules, perspektīvā arī citu instrumentu - izgatavošanas iespējas (dizaina un izgatavošanas tehnoloģiju izstrāde), lai veicinātu to pieejamību un praktisko lietošanu.

Vairākos semināros iepazīstināt NVO pārstāvjus un citas nozares attīstībā ieinteresētas personas ar valsts kultūrpolitikas iespējām un aktualitātēm, un interešu izglītības iespējām; iepazīstināt ar plānoto pētījumu rezultātiem un kopīgi izstrādāt rīcības plānu aktīvai NVO līdzdalībai nozares attīstībā. Plāna realizācijai noslēgt sadarbības Memorandu ar Ministru kabinetu.

Turpinājumā skat. 7.marta semināra programmu:

Tradicionālās kultūras iespējas valsts kultūrpolitikā un izglītībā

2012. gada 7. martā, VISC, Strūgu iela 4, 1. telpa

10:30 – 11:00 Reģistācija
11:00 - 11:20 Iepazīstināšana ar projektu (Ilmārs Pumpurs, Pēteris Jansons)
11:20 – 13:00 Kultūrpolitikas aktualitātes un iespējas (Dace Melbārde, Kultūrizglītības un nemateriāla mantojuma centra direktore) Nemateriālais kultūras mantojums Latvijas kultūrpolitikas kontekstā (Signe Pujāte, Kultūras ministrijas vecākā referente) Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas iespējas interešu izglītības sistēmā (Agra Bērziņa, VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore)
13: 00 – 13:30 Kafijas pauze
13:30 – 14:30 Darbs grupās par aktualizētajiem jautājumiem

http://muzikanti.lv/

Rakstu iesūtīja: 
Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība.