Skip to Content

Latvijas Vecāku kustības aptauja

Nedēļas garumā veicam vecāku ekspress aptauju

Biedrība Latvijas Vecāku kustība (LVK) veic ekspress aptauju, lai noskaidrotu vecāku viedokli un informētības līmeni izglītības politikā. Pēc sarunām ar vecākiem secinām, ka lielākā daļa vecāku nezina, kā un vai var līdzdarboties izglītības attīstīšanā, nav informācijas par vecāku tiesībām un pienākumiem. Toties vecākiem  ir idejas un iniciatīvas un tās ir jāsāk apkopot un aktualizēt.

Šīs aptaujas datus izmantosim projekta pieteikuma gatavošanā, kuru iesniegsim Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām- vecāku līdzdalība izglītības politikas veidošanā. Bet tuvākajā nākotnē uz šīs anketas bāzes tiks izveidota daudz detalizētākas un plašākas aptaujas anketa.
Aptauja jāaizpilda tikai tiem vecākiem, kuru bērni ir pirmsskolas un skolas vecumā!

Aptauja notiek no 2012.gada 15.marta līdz 21.martam!!!

Aptaujas anketa ŠEIT

PALDIES Jums visiem par atsaucību jau iepriekš!
Ar cieņu,
Zane Johansone
LVK valdes locekle

www.tautasskola.lv

Rakstu iesūtīja: 
Zane Johansone