Skip to Content

"Undīne"aicina: Darbīgu un sadarbīgu pavasari!

Ir sācies astronomiskais pavasaris. Un sestdien, 24. martā Pasaku mājā „Undīne” tiek tradicionāli un radoši atzīmēti pavasara vienādību svētki - Lieldienas. Oficiāli neatzīts, šis notikums tik un tā ir skaidri un salasāmi ierakstīts zvaigznēs un Zemes ceļā. Ceļā, kurš visiem, kas atrodas šeit un tagad, ir patiesība un dzīvība. Katrā kontinentā Lieldienas ir ārēji atšķirīgas, bet kodols - uzturēt līdzsvaru starp dabu un cilvēku, ir viens. Latviešiem starp daudzām senām Lieldienu tradīcijām ir arī bultu šaušanas rituāls rītausmā. Lai visu garajos ziemas vakaros izdomāto labo domu enerģija tiktu koncentrēta apzinātā uzmanības starā un kā bulta raidīta debesīs. Patiesu domu vada augstāki spēki, un Dievs palīdz to īstenošanā. Mēs esam dažādi, bet visi mīlam mūsu mazo zaļo zemi Latviju. Valdības nāk un iet, Latvija paliek. Lai ziemas domas pavasara saulē pārvērstos nebeidzamos gaismas darbos, 24. marta rītā Pasaku mājā „Undīne” tiekas vairākas labdarības organizācijas un cilvēki, kuri jau šobrīd daudz strādā, bet vēlas sadarboties, lai varētu izdarīt vairāk. Piemēram, biedrību apvienības „Ekociemati”, kas arī piedalās šajā notikumā, prioritāte ir izglītības un dzīves kvalitātes uzlabošana, praktiska palīdzība pilsētniekiem, kuri vēlas iegūt zemi ekomājokļa būvei laukos, biedrībai „Zemes draugi” aktualitāte nr.1 ir no ĢMO brīva pārtika, savukārt Tautas forums nodrošina ātru un tiešu informāciju. Ikviens ir vajadzīgs, gaidīts un aicināts! Visi kopā mēs atgriežamies mājās, pie sevis. Ar saknēm zemē, bet ar zariem stiepjamies augstāk, saulei tuvāk...

Sestdien 24.martā

pl.11.00 Grupas "Šrī Činmoja dziesmas." "Veltījums rīta saulei"

pl.11.11 Filma "Laimes ekonomika"

12.15 – 14.00

Agris Dzenis brīvvēsturnieks - "Pašnoteikšanās, pašpārvalde, pašapgāde brīvnieku kopienās Eiropā 8. - 20. gadsimtā";

Indra Pole, Artūrs Polis, ilgtspējīga saimniekošana - "Ekokopienas, ekociemati un pārmaiņu iniciatīvas";

Ivars Brīvers - „Ekonomikas Paradigmas maiņa”;

Arvīds Ulme VAK dibinātājs, vides aizsardzības eksperts - "Ekovalsts";

Jānis Kleinbergs, etnisko grupu kultūras identitātes saglabāšana, Fonds Auseklis - „Valsts pārvaldes forma.”

14.00 – 17.15

Kārlis Kalns LLU vides zinātnes students programmā „Vide un ūdenssaimniecība” - prezentācija „Ievads – Vide. Mēs”;

Ginta Cīrule - „Permakultūra”;

Līga Lepse - „Praktiskie risinājumi sēklu neatkarības jautājumā (katalogi, sēklu bankas, sēklu ieguve mājas apstākļos)”;

Jānis Rozītis - „Videi draudzīga mežu apsaimniekošana”;
 
Jānis Puntulis - „Novadpētniecība. Vēsturisko mājvietu datu bāzes veidošana”;

Zane Ruģēna-Bojāre - „Ekoproduktu tiešā pirkšana”;

Inese Romanova, biedrība "Zemes draugi" - iniciatīva/kustība "Brīvs no ĢMO";

Uldis Poriķis - Latviešu valodas lingvistikas komanda, mērķis – tulkot un izplatīt resursos bāzētas ekonomikas informāciju, prezentācija "Kas ir LinguiInternational";stic Team

Liene Niedra - Lucavsalas ekokopienas darba grupu prezentēšana;

pl.17:15

Rotkalis Māris Braže rādīs rotu kolekciju un stāstīs par senajām zīmēm zemgaļu rotās.

pl.17:35

Ceraukstes folkloras kopa "Laukam pāri" stāstīs par zemgaļu senajiem apģērbiem un dziedās pavasara dziesmu pūru

pl.18:00 Tautas foruma dibinātāja Ivo Vernera uzruna- "Lai top!"

pl.18:09
Pavasara vienādībām veltītu koncertu dāvinās dziesminieki AUSTRASBĒRNI

latviešu un indiešu deju grupas DANDARI un BHARATNATJAM,

folkloras kopas DĀRDI, SAULES LAIPA, LAUKAM PĀRI

sadziedāšanu vadīs Vītolu ģimene un DRUVIENAS PĒRLIS

Siltumu, Gaismu, Prieku! Ingus Zālītis 26478836 Liene Niedra 29295055 Elīna Kūla Braže 26184631

Papildus informācija www.undine.lv www.tautasforums.lv www.ekociemati.lv www.zemesdraugi.lv www.vak.lv www.atradums.lv www.savadak.lv www.fondsauseklis.lv u.c.

Rakstu iesūtīja: 
Undīnes komanda