Skip to Content

Baltā skola Valmierā

 Ar 2012./13.mācību gadu darbu sāk Valmieras Baltā skola, jau ceturtā Drustu Tautskolas „99 Baltie zirgi” filiāle.

Valmieras Baltā skola
Biedrības "99 Baltie Zirgi" pamatskolas struktūrvienība

Ābeļu iela 1, Valmiermuiža
Valmieras pag., Burtnieku nov., LV4219
tel. 26444058

                                   "Priekšā man visa pasaule stāv
                                    Un es tajā, kā brīnumā skatos"

Priecāimies, ja būsiet kopā ar Valmieras Balto skolu, musu pirmo mācību gadu uzsākot!
Gaidīsim 1. septembrī plkst. 10.00 Valmiermuiža, Ābeļu ielā 1.

           Pamatskola izgājusi kārtējo akreditāciju nākamajiem 6 gadiem. Mācību programmas (gan pirmsskolas, gan pamatskolas) ir licencētas, audzēkņi apgūst Valsts pamatizglītības standartu, bet ar alternatīvām metodēm - balstoties uz humānās pedagoģijas, tautas pedagoģijas un Montesori pedagoģijas bāzes, izmantojot individuālas apmācības formas.

           Skolā tiek ievērots veseluma princips, t.i. vienlīdz svarīga vieta ierādīta fiziskajai, emocionālajai, intelektuālajai un garīgajai attīstībai. Bērni var izpausties visā savā būtībā- caur prieku, humoru, optimismu, dzīvīgumu, radošumu. Paralēli spēju un talantu izkopšanai skolā liela uzmanība tiek pievērsta dzīves pamatvērtībām - mīlestība, patiesība, godīgums, labestība. Katru nedēļu tiek atvēlēts laiks svarīgāko dzīves mirkļu, situāciju, vērojumu pārrunāšanai ar mērķi - būt godīgam, domāt tīras domas, runāt skaidru valodu, darīt labus darbus, cienīt otra viedokli, pazīt pašam sevi un veidot pozitīvu apkārtējās pasaules uztveri. Skolotājs bērna ikdienā ir sabiedrotais, kurš atbalsta un virza bērnu viņa pasaules izzināšanas centienos, palīdz apgūt dzīves prasmes, attīstīt spējas un talantus, nenomācot bērna harmonisko dabu, balstoties uz humānās pedagoģijas galvenā principa - „mācīt mīlot”.

           Skolā darbs norit saimēs, kurās apvienoti dažāda vecuma bērni ( Baltajā skolā darbosies  pirmsskolas saime bērniem no 2.g.vecuma un sākumskolas saime - 1.-4.kl.). Šāda mācību forma pastāv visās mūsu filiālēs, bērni tā mācās sadarboties, palīdzēt viens otram. Maksimālais bērnu skaits saimē - 12. Tas ļauj pedagogam izmantot dažādas individuālā darba metodes.

        Tā kā mūsu mājaslapa vēl ir tapšanas stadijā, sīkāku informāciju var gūt, apmeklējot jau darbojošos filiāļu mājaslapas:

www.drustutautskola.lv

www.brivaskola.lv

www.marasskola.lv

www.dzivaskola.lv

www.baltaskola.webs.com

 baltaskolaatinbox [dot] lv vai pa tel. 26444058  (Gunta.)

MŪSU BĒRNU LIKTENIS IR MŪSU PAŠU ROKĀS!

ĻAUSIM UN PALĪDZĒSIM VIŅIEM AUGT LAIMĪGIEM, ESOT HARMONIJĀ AR SEVI UN PASAULI!

ŠĪ IR SKOLA TIEM, KURI UZDRĪKSTAS BŪT PAŠI!

UZ TIKŠANOS!