Skip to Content

Pamati - hronoloģija

Šeit ir apkopoti visi portālā publicētie raksti no sadaļas Pamati (hronoloģiskā secībā).
Citas iespējas: Pamati pa tematiem

Starptautiskā prenatālās izglītības konference Latvijā

Laipni aicinām piedalīties projekta
„Mūsdienu zinātnes un tradicionālās kultūras zināšanu
apvienošana prenatālajā izglītībā vecākiem un speciālistiem”

Starptautiskā prenatālās izglītības konferencē
2013.gada 17.jūnijā

Konferenču centrā „Citadele”
Republikas laukumā 2A, Rīgā, Latvijā

Pasaules Prenatālās izglītības asociāciju organizācija OMAEP

Prenatālās izglītības būtība

Katra māte, katrs tēvs, katra ģimene, katra valsts vēlas gudrus, veselus un līdzsvarotus bērnus. Bet no viņiem reti kurš zina, ka var patiešām efektīvi rīkoties un  radīt apstākļus, lai pasaulē nāktu šādi bērni.

Ziema – labākais laiks, lai gūtu jaunas zināšanas un pieredzi jaunām izvēlēm!

Cilvēka dvēsele līdz ar dabas rimtumu ziemā nomierinās no virpuļojošām silto gadalaiku emocijām. Tas ir labākais laiks, lai rāmā mierā atvērtu savu prātu jaunu zināšanu apguvei, ieskatītos sevī un uzdotu jautājumus, uz kuriem atbildes ir nozīmīgas jaunām izvēlēm. Viens no pēdējā laika aktuālākajiem jautājumiem Latvijas sabiedrībā ir jautājums par izglītību, tās kvalitāti, reformām un izvēles iespējām.
 
Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centrs sadarbībā ar „Vidzemes valdorfizglītības atbalsta biedrību” no 9.februāra piedāvā vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem divpadsmit semināru ciklā izzināt dažādus jautājumus, kas saistīti ar cilvēka, īpaši bērna, attīstības jautājumiem, izglītības vērtībām, cilvēka attīstības cikliem, ritma spēku, dažādām maņām un to kopšanu, veselīgu izglītību un audzināšanu, kā arī ar valdorfizglītības pamatnostādnēm un metodēm sākot no pirmsskolas līdz pat vidusskolas noslēgumam.

Valdorfizglītība. Jaunas skolas veidošanās Valmierā.

”Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.”
(Z.Mauriņa.)

Mūsdienu pasaulē svarīgi būtu, lai bērni audzināšanas un izglītošanas procesu gaitā spētu sevī attīstīt drosmi un iniciatīvu uzņemties atbildību par savu dzīvi, pieņemot savu vienreizējo likteni un būt tam par saimnieku, savas dzīves noteicēju. Un nevis pastāvošā sabiedrība un politiskā sistēma ir tā, kas nosaka izglītības saturu un vērtības, bet katra bērna vienreizējā personība. Šo pamatdomu par izglītību ir izteicis Valdorfpedagoģijas veidotājs Rūdolfs Šteiners.

Tradicionālie stāsti Cēsīs

2.jūnijā Cēsu pils dārzā Cēsu pilsētas svētku viesi aicināti apmeklēt vienu no svētku sadaļām „Tradicionālie stāsti”, kas būs veltīta mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma būtiskai daļai – tradīcijām.

Projekts muzicēšanas tradīciju saglabāšanai un pārmantošanai

http://muzikanti.lv/

Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība sadarbībā ar Tradicionālās kultūras biedrību APRIKA un Tautas muzikantu biedrību, realizē Eiropas sociālā fonda līdzfinansētu projektu NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.

Folkloras skolas I sesija

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) rīko Folkloras skolas I sesiju. Skolas mērķis ir paplašināt zināšanas tradicionālajā kultūrā un ar to saistītajās nozarēs (arheoloģija, antropoloģija, filozofija).

Skolas mērķauditorija sākotnēji bija folkloras kustības dalībnieki un citi ar folkloras kustību saistīti un tajā ieinteresēti ļaudis, taču šobrīd tā ir krietni paplašinājusies, aptverot visdažādāko sabiedrības sfēru pārstāvjus. Tas apliecina, ka interese par tradicionālo kultūru sabiedrībā ir noturīga un pat augoša.

Projekts “Satiec savu meistaru!”

Aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes ( 17. februāris )

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) projektam “Satiec savu meistaru!” līdz 2012.gada 17.februārim aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē dažādas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes. Ir aicinātas arī juridiskas personas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai veidot un iedibināt radošas partnerības starp meistariem, valsts, pašvaldību, nevalstisko un privāto sektoru.

Ceturtā Baltijas Humānās Pedagoģijas konference

 
Ielūdzam skolotājus , vecākus, jauniešus ar interesi par pedagoģiju
2010.gada 26. oktobrī uz
Ceturto Baltijas Humānās Pedagoģijas konferenci
“Šo ceļu mēs ejam kopā mīlestībā”

Konference veltīta tiem cilvēkiem pedagoģijā, kuri meklē garīguma caurstrāvotus, individualizētus un mūsdienīgus risinājumus skolas un sabiedrības atjaunošanai.

Tradicionālās mūzikas tālākizglītības kurss

 

Izsludināta pieteikšanās pedagogu tālākizglītības kursam Liepājā ESF projekta ietvaros:
“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības programmā Tradicionālā mūzika”.